"Om een stap vooruit te zetten, moet je weten waar je staat"

Angelique van Dam

Strategisch managment en leiderschap

Angelique van Dam inspireert door haar sterke strategische visies. Zij is initiator van grote paradigmaverschuivingen in de samenleving. Verschillende directeursfuncties geven haar de mogelijkheid te werken aan veranderingen die direct positieve impact hebben in het leven van mensen.

Angelique van Dam geeft graag lezingen over:

  • Succesvol organiseren op de mogelijkheden en beperkingen van een organisatie (draagkracht, draaglast en draagvlak) en deze laat meebewegen met de nieuwe koers. Een hele uitdaging, waarvan de complexiteit vaak wordt onderschat! Zeker als de organisaties voor een groot gedeelte werken met vrijwilligers.

Als directeur van de Osteoporose Vereniging werkt Angelique momenteel aan een paradigmaverschuiving in het omgaan met patiënten met osteoporose. Van het idee dat osteoporose een chronische aandoening is, naar het besef dat je osteoporose kan verminderen en voorkomen door een ander leefstijl. De kunst is om patiënten, dokters en verzekeraars niet alleen anders te laten denken over osteoporose, maar hen vooral anders hun werk te laten doen. Om dit soort veranderingen te bereiken heb je een lange adem nodig, een heldere visie en zullen er vele schakels en schakeltjes moeten worden om gezet

  • Een leven lang werken aan sterke botten

“Aan sterke botten bouw je je leven lang”. Angelique van Dam vertelt als initiatiefnemer en woordvoerder van het Platform Sterke Botten met verve over het belang van sterke botten. “Op dit moment hebben ongeveer 800.000 Nederlanders last van zwakke botten. Het RIVM voorspelt dat dit aantal over 10 jaar zal stijgen tot 1,2 miljoen, mede door de vergrijzing van onze samenleving en de passieve levensstijl van jongeren. Ondanks deze cijfers is er nog te weinig aandacht voor het belang van sterke botten en ik zet me daarom in om het onderwerp op de kaart te zetten”, aldus Angelique van Dam.

  • Het programma MLM Mijn Leven Met … wie? Sterk en voorbereid ouderschap voor iedereen!

In 2019 initieerde Angelique een groot Europese internationaal programma,  PATH. Met daarbinnen het Nederlandse programma MLM.

Als je zwanger wilt worden of al zwanger bent, dan volgt een spannende periode waarin een nieuwe wereld voor je opengaat. Naast de leuke kant van een zwangerschap en het ouderschap kan het ook pittig zijn. Dit kan impact hebben op de mentale gezondheid van de (toekomstig) ouders. PATH stelt vrouwen, families en zorgverleners in staat om signalen van mentale problemen rondom de zwangerschap en geboorte te voorkomen, in kaart te brengen en succesvol te behandelen, via programma’s ter voorbereiding op het ouderschap.

 

 

Specialism

Bestuur en beleid, Organisation advice, Persoonlijke effectiviteit, Persoonlijke ontwikkeling

To hire as

Speaker

Languages

Dutch, English

More speakers