"Gemeenten, sluit aan bij lokale bewegingen en energie"

Maya van der Steenhoven

Energietransitie en warmtetransitie

Smart Distance Lab

Maya van der Steenhoven heeft het Smart Distance Lab opgericht in 2020. Zij doen onderzoek naar de meest effectieve gedragsinterventies, indeling en inrichting van locaties, om coronabesmettingen te voorkomen op plekken waar veel mensen bij elkaar komen. Dit team doet onderzoek op locaties als supermarkten, stations, congresgebouwen of verzamelkantoren.

Tijdens testen ondersteunen ze bezoekers om de 1,5 meter zo goed mogelijk na te leven, terwijl tegelijkertijd ‘de beleving’ er niet onder mag leiden. Sterker nog, het is de bedoeling dat de bezoeker het aanwezig zijn op locatie juist als prettiger ervaart mét extra regels. Tegelijkertijd houden ze het commerciële belang van de locatiehouder in het oog. Kunnen interventies leiden tot omzetverhoging en meer veiligheid? Uitkomsten van dit onderzoek worden verspreid met het doel om een derde of vierde Lock down te voorkomen, doordat besmettingen worden geminimaliseerd.

Het unieke van het SDL is dat zij gebruikt maakt van slimme combinaties zoals gedragswetenschap (UvA), design, gamification (Games for Health) en sensordata in wearables of camerabeelden.

Influencer Energietransitie

Maya van der Steenhoven is nummer vijf op de lijst met top-energy influencers in de provincie Zuid-Holland (Duurzame top 100 Trouw 2018). Ze is tweemaal genomineerd voor de Klimaatpenning. Ze is bedenker van VanGasLos Campagne, de Vrouwen Klimaattop en ‘Zonder MBO geen energietransitie’.

Maya beschreef, als grondlegger van de VanGasLos campagne, de ontstaansgeschiedenis van deze beweging. Lees haar verhaal via de volgende link 

Maya geeft lezingen over:

  • De energietransitie in het algemeen. Ze heeft een zeer brede kennis over de vele kanten van deze transitie.
  • Warmtenetten en de rol die gemeenten in zouden kunnen nemen bij de ontwikkeling daarvan.
  • De invloed van de energietransitie op de woningbouw en bewoners van wijken, die voorlopig nog niet van het aardgas afgaan.

Als geen ander weet Maya complexe onderwerpen lichtvoetig weer te geven. Daarnaast biedt ze duidelijke oplossingsrichtingen.

Maya van der Steenhoven was tot en met 2020 directeur van het programmabureau Warmte Koude Zuid- Holland. Dit is een publiek – private samenwerking tussen 35 partijen. Dit zijn onder andere verschillende overheden, kennisinstellingen, corporaties, energiebedrijven, de glastuinbouw en de havens van Rotterdam. Het doel van de samenwerking is om 14% van het warmtegebruik in de provincie Zuid-Holland te verduurzamen. Hierbij is er gelijke aandacht voor alternatieven zoals isolatie, all-electric, groen gas en collectieve warmte en andere oplossingen.

Maya zet zich in voor de groei en ontwikkeling van de “bottom up” beweging van burgers, die zich in toenemende mate organiseren op het gebied van energie, maar ook op ander gebieden zoals zorg en crowdfunding.

 

Specialism

Inclusion, Organisation advice, Participation

Languages

Dutch, English

More speakers