"Houd zorg kwalitatief hoogwaardig en bereikbaar door innovatie"

Karin Kalverboer

Directeur Zorg Innovatie Forum

Karin Kalverboer is de drijvende kracht achter innovaties in de zorg. Zorginnovatie vanuit een pioniersmentaliteit is de rode draad in haar loopbaan. Ze heeft daarin de afgelopen jaren verschillende rollen en bestuurlijke functies vervuld.

Zij is van mening dat structurele vernieuwing in de zorg nodig is om deze kwalitatief hoogwaardig, bereikbaar en betaalbaar te houden. Ze vindt het daarbij belangrijk, om zoveel mogelijk naar diverse stemmen van mensen te luisteren en burgerinitiatieven te betrekken en te ondersteunen. Ze zet zich in voor inclusiviteit, duurzaamheid en nieuwe democratie.

Momenteel is zij directeur van het Zorginnovatieforum. In samenwerking met zorgaanbieders, verzekeraars, instellingen uit het sociale domein, woningbouwcorporaties, het bedrijfsleven en kennisinstellingen zorgt zij ervoor dat innovatie op de agenda staat en blijft. Zij wordt enthousiast als andere oplossingsroutes ontstaan voor ingewikkelde vragen, door het creëren van nieuwe contexten. Ze speelt een actieve en verbindende rol in het oplossen van  zogenaamde wicked problems rond de grotere maatschappelijke vraagstukken.

Karin wordt regelmatig gevraagd bijeenkomsten voor te zitten. Zij leidde verkiezingsdebatten en de uitslag van een referendum. Is regelmatig  dagvoorzitter bij symposia over zorginnovaties, begeleidt de nieuwe ouderenbeweging en digitalisering in de zorg. Recent was ze dagvoorzitter van de bijeenkomst met Hans Borstlap over zijn  adviesrapport: ‘In wat voor land willen wij werken’. Dat op verzoek van de minister van Sociale Zaken voor het Kabinet is opgesteld.

Karin heeft een achtergrond in onderwijs, arbeidsmarktbeleid, en de marktsector. Zij is actief in verschillende bestuurlijke nevenfuncties zoals het Kamermuziekfestival Peter de Grote en ondersteunt bewonersinitiatieven. Ze is lid van de Break-Out Cirkel Noord.

Specialisme

Zorginnovatie, Publieke gezondheidszorg

In te huren als

DagvoorzitterSpreker

Taal

Nederlands

Meer sprekers